KEY30.COM_9adc658f.jpg
نكات ريز در ويندوز؛

بدون دانستن پسورد قبلی؛ Xp تغییر پسورد

می بایست پسورد قبلی را تایپ کرد و سپس می توان پسورد جدید را جایگزین کرد XP برای عوض کردن پسورد در ویندوز
شما می توانید با استفاد از این ترفند بدون نیاز به دانستن پسورد قبلی، پسورد جدیدی را بر روی سیستم قرار دهید؛

را تایپ کنید از منویی که باز control userpasswords2 را اجرا کنید بعد از آن Run از منوی استارت گزینه ی
ها را نوشته، روی هرکدام که کلیک کنید. سمت پایین یک گزینه وجود دارد به اسم Username می شود اسم
آن را اجرا کنید... می توانید پسورد دلخواه خود را تایپ کنید؛ reset password

افزایش کارآیی درایوها؛

در ویندوز حذف و کپی فایل ها در یک درایو باعث می شود تا تمام محتویات یک فایل از نظر فیزیکی در هارد کنار هم قرار نگیرد و به قسمت های مختلفی تکه تکه شود این اتفاق باعث کاهش کارایی در دسترسی به فایل ها می شود برای حل این
را انتخاب Properties کرد، برای این کار روی درایو مورد نظر خود راست کلیک  کرده Derag مشکل باید درایو را
Defragment روی Deragmentation شوید... در بخش Tools نمایید. در پنجره ای که باز می شود وارد قسمت
در این برنامه می توانید فایل Defragment اجرا می شود. با کلیک روی Defrag کلیک کنید، با این کار برنامه Now
کردن یک درایو اطلاعاتی روی آن ننویسید چرا که Defrag های تکه تکه شده را به هم بچسبانید... دقت کنید که در هنگام
باعث اختلال در کار برنامه می شود؛

چیست و کجاست؟ Temp فولدر
ویندوز و محتویات درون آن را حذف Temp اگر روی درایو ویندوز خود دچار کمبود جا هستید می توانید سری به فولدر

...ادامه ی مطلب                            
KEY30.COM_032f37ee.png
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png