KEY30.COM_c5ed5a29.jpg
همان طور که می دانید ویندوز7 تعدادی قالب به‌طور پیش‌فرض دارد که شاید پس از مدتی تکراری شود... اما نکته اینجاست که در
استفاده از قالب‏ های مخفی و سفارشی ویندوز ‌7؛
ولی با این روش فقط به یکی از این قالب ها می توان دسترسی پیدا کرد! اما اگر بخواهید بدون تغییر نام کشور به کلیه
را انتخاب نمایید؛ Folder Options و گزینه Tools ـ(1)ـ یک فولدر دلخواه را باز کرده و از تولبار منوی
Hide protected را انتخاب کنید، همچنین تیک گزینه Show Hidden files ـ(2)ـ در تب دوم، گزینه
را بردارید؛ operating system files
قالب‌های سفارشی این کشورها دست پیدا کنید چه می کنید؟ برای این کار ترفند جالبی وجود دارد که در ادامه آن را بیان
می کنیم؛
بروید. در اینجا 5 فولدر می‌بینید که به ‌فرمت C:\Windows\Globalization\MCT ـ(3)ـ به آدرس
هستند، این 5 فولدر، همان قالب‌های مخفی هستند! به داخل هر کدام که بروید، یک فولدر MCT-XX
را می بینید آن را نیز باز کنید و از قالب XX.theme مشاهده می‌کنید. آن را که باز کنید فایل Theme
بروید و برعکس Folder Options جدید ویندوز خود لذت ببرید... بعد از این‌کار می‌توانید دوباره به
مورد دوم را انجام دهید؛
کشورهای دیگری همچون استرالیا، بریتانیا، کانادا، آفریقا و آمریکا قالب‌های خاصی وجود دارد که مخصوص همان کشورهاست
و با انتخاب هر کدام از کشورهای مذکور به عنوان کشور مبنا، قالب آن کشور برای شما فعال می شود؛
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png