KEY30.COM_293ac8a8.jpg
تغییر سطح دسترسی کاربران به کامپیوتر در ویندوز 7؛

با این سیستم می توانید سطح دسترسی کلیه کاربران را به برنامه ها و بازی های مورد نظر محدود کرد و مهم تر از
Control Panel همه زمان های خاصی را برای استفاده کاربران تعیین کنید، برای استفاده از این ابزار ابتدا به
را انتخاب نمایید؛ User Accounts And Family Safety بروید و گزینه

را انتخاب نمایید تا لیست کلیه کاربران نمایان شود، از Parental Controls در صفحه باز شده گزینه دوم یعنی
پنجره باز شده، اکانتی که قرار است  کنترل شود را انتخاب کنید، برای محدود کردن زمانی کامپیوتر، گزینه اول یعنی
را انتخاب نمایید و روی زمان‌هایی که می‌خواهید دسترسی به سیستم مقدور نباشد، کلیک کنید؛ Time Limited

را انتخاب نمایید. سپس می‌توانید همه Games برای کنترل بازی‌هایی که در سیستم نصب شده‌اند، گزینه دوم یعنی
بازی‌ها یا بازی‌های خاصی را محدود کنید. همچنین می‌توانید رده‌بندی بین‌المللی بازی‌ها را از طریق همین صفحه مشاهده کنید؛
کلیک کنید و Allow and block specified programs برای کنترل برنامه‌ها روی گزینه سوم یعنی
از فهرست برنامه‌ها، برنامه‌های مجاز را اجرا کنید؛

Parental نکته... برای دسترسی سریع به سیستم کنترل والدین می توانید در منوی استارت ویندوز تایپ کنید
را بزنید؛ Enter و controls
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png