KEY30.COM_293ac8a8.jpg
در ویندوز 7؛ Scan and Fix غیرفعال کردن قابلیت

است که در قالب یک Scan and Fix یکی از امکاناتی که برای اولین بار در ویندوز 7 رونمایی شده است قابلیت
به دستگاه نمایش (Removable Disk) پنجره به هنگام اتصال فلش دیسک و به طور کلی دیسک های برداشتنی
در اسکن و تعمیر مشکلات سیستمی سخت‏‏افزارهایی که است که به کامپیوتر Scan and Fix داده می‏شود. کاربرد
متصل می‏شوند. در صورتی که به این قابلیت علاقه‏ای ندارید با استفاده از ترفندی که هم‏ اکنون به معرفی آن خواهیم پرداخت می‏توانید آن را غیرفعال کنید؛

راست cmd.exe را وارد نمایید، حال بر روی Msconfig بروید و عبارت Start بدین منظور ابتدا به منوی
System Configuration را انتخاب نمایید، سپس در پنجره Run as administrator کلیک کنید و گزینه
را یافته و تیک Shell Hardware Detection بروید، اکنون در میان سرویس های موجود Services به تب
کنید؛ OK کنار آن را بردارید و سپس پنجره را
Servicesبزنید، در پنجره Enter وارد کرده و Start را در منوی services.msc در مرحله بعدی عبارت
را یافته و بر روی آن دوبار کلیک کنید Shell Hardware Detection از میان سرویس‏های موجود مجدداً
را بر روی Automatic کلیک کنید همچنین وضعیت گزینه Stop در پنجره باز شده، بر روی دکمه
کلیک نمایید؛ OK تنظیم نمایید نهایتاً روی دکمه Disabed

Scan and Repair خواهید دید که با این کار در صورت اتصال یک دیسک برداشتنی، دیگر اثری از
هم به هنگام اتصال یک دیسک Autoplay نخواهد بود ! لازم به ذکر است با انجام این کار دیگر پنجره
را فعال کنیدScan and Fix برداشتنی نمایش داده نخواهد شد، همچنین در صورتی که قصد دارید مجدداً
کافی است تمامی تنظیمات فوق را به حالت اولیه بازگردانید؛
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png