KEY30.COM_293ac8a8.jpg
؛XP اجرای برنامه های ناسازگار قدیمی بر روی ویندوز

DOSممکن است شما نیز برنامه ها و نرم افزارهای خاصی داشته باشید که تنها بر روی یک سیستم عامل قدیمی مثل
نیز اجرا نمود؟ در XP و ویندوز 95 قابل اجرا هستند! اما آیا میدانید چگونه میتوان این برنامه ها را بر روی ویندوز
قابلیت جالبی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید برنامه مورد نظر را جوری تنظیم کنید که گویی با XP ویندوز
یکی از سیستم عامل های قدیمی در حال اجراست!؛

به Properties بدین منظور... بر روی فایل اجرایی برنامه قدیمی و ناسازگار راست کلیک کرده و پس از انتخاب
رفته و از این قسمت نام سیستم عاملی را در آنجا می توانستید برنامه را اجرا کرده و با آن Compatibility تب
کرده و از آن خارج شوید؛ Ok کار کنید را انتخاب کنید، سپس این قسمت را

حال برنامه را اجرا کنید... احتمالا برنامه اجرا خواهد شد در صورتی که مشکل شما همچنان وجود داشت و با این کار نتوانستید آن را حل کنید لازم است تغییرات دیگری را نیزامتحان کنید تا به نتیجه دلخواه برسید؛
اگر تمام تلاش های شما با شکست مواجه شدند تنها یک راه حل دیگر در اختیار دارید و آن استفاده از
قرار دارد برای استفاده از XP ویندوز CD است... این ابزار در Application Compatibility Tookit
بروید Suppor Ttools را در سی دی رام قرار داده و به سراغ پوشه XP ویندوز CD آن باید در ابتدا
را اجرا کنید؛ Act20.exe حال باید برنامه
این ابزار حمایتی تمامی تغییراتی که لازم است برای سازگاری یک برنامه داده شود تا بدون اشکال اجرا شود را در سیستم اعمال می کند پس از طی این مرحله دیگر مطمئن باشید که هیچ برنامه ای غیر قابل استفاده در
نیست؛ XP ویندوز
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png