KEY30.COM_c5ed5a29.jpg
در این ترفند قصد داریم به معرفی یک روش کاربردی بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوانید کانکشن خود را طوری تنظیم کنید که
جلوگیری از اشغال شدن تلفن به هنگام استفاده از اینترنت؛
بدین منظور؛
ـ(3)ـ کانکشنی که با آن به اینترنت وصل میشوید را انتخاب کرده و بر روی آن راست کلیک کنید سپس
را برگزنید؛ Properties
بروید؛ Advanced ـ(4)ـ در پنجره باز شده به تب
را برگزنید؛ Settings ـ(5)ـ از قسمت پایین، دکمه
شوید؛ Control Panel وارد Start ـ(1)ـ از منوی
شوید؛ Network Connections ـ(2)ـ سپس وارد
را بزنید؛ Edit ـ(6)ـ در پنجره جدید باز شده دکمه
را وارد نمایید؛ Call Waiting ـ(7)ـ باز هم در پنجره جدید در کادر خالی عبارت
کرده و خارج شوید؛ OK ـ(8)ـ در پایان تمام پنجره ها را
Call wating now اکنون در صورتی که در اینترنت باشید و کسی با شما تماس بگیرد! با پیام
روبرو خواهید شد، لازم بذکر است که باید برای بهره گیری از این سرویس، مودم شما از active
پشتیبانی کند و اینکه سیستم های مخابراتی برخی از مناطق امکان این کار را ندارند! همان Voice
طور که ذکر شد خط شما نیز باید قابلیت پشت خطی داشته باشد؛
به هیچ گاه اشغال نشود! بدین شکل که به هنگام تماس به خط تلفن شما، میتوانید از اینترنت خارج شوید و پاسخ تلفن را بدهید
البته برای این کار باید خط شما قابلیت پشت خطی را داشته باشد؛
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png