KEY30.COM_293ac8a8.jpg
؛Welcome Screen حذف

های Account ـ(صفحه ای که در هنگام بالا آمدن ویندوز نمایش داده می شود تا Welcome Screen پنجره
دارند صفحه ایی اضافی محسوب می شود و برای حذف User خود را انتخاب کنید) برای کامپیوتر هایی که یک
Change را انتخاب کنید و بر روی نوشته User Account گزینه Control Panel این پنجره کافی  است از
Use the Welcome کلیک کنید و در صفحه باز شده تیک جلوی جمله the way Users Log on or Off
را بردارید؛ Screen

نشان دادن فرمت فایل ها بعد از اسم فایل؛

شما با این ترفند می توانید فرمت بعضی از فایل ها مثل (عکس و فیلم و...) را تغییر دهید، ابتدا وارد قسمت
شوید و View (سر برگ) Tab سپس وارد (Tools قسمت My Computer شوید (در Folder Option
را بردارید؛ Hide Extensions for Known file types تیک مربوط به گزینه
حالا شما آخر هر فایل بعد از اسم آن فایل و بعد از کارکتر (.)  می توانید فرمت فایل خود را ببینید... حالا برای
کرده و فرمت آن را تغییر دهید؛ Rename تغییر فرمت فایل خود می توانید آن فایل را

Test.Jpg  ------> Rename ----->Test.Gif
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png