KEY30.COM_9adc658f.jpg
؛XP اتوماتیک در ویندوز Log In

ورود به ویندوز روبرو میشوید... در صورتی Logon هر بار با پنجره XP ممکن است شما نیز به هنگام ورود به ویندوز
که شما تنها کاربری هستید که از این ویندوز استفاده میکنید و یا اینکه این صفحه موجب آزار شما میشود! با استفاده از
شما به صورت اتوماتیک و مستقیم وارد حساب کاربری و ویندوز شما شود؛ XP این ترفند میتوانید کاری کنید که ویندوز

فقط توجه داشته باشید که این ترفند فقط برای افرادی مفید خواهد بود که به تنهایی از سیستمشان استفاده میکنند و سیستم کاربر دیگری ندارد! اگر غیر از این باشد آن وقت تمام کاربران میتوانند بدون هیچ ممانعتی به راحتی و به صورت مستقیم به حساب شما دسترسی پیدا کنند!؛

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید؛

و بعد control userpasswords2 را اجرا کنید، سپس در آن تایپ کنید Run برنامه Start ابتدا از طریق منوی
باز میشود؛ User Accounts را بزنید. با این کار برنامه Enter

ای را که میخواهید به عنوان حساب اصلی و ابتدایی در نظر گرفته شود انتخاب Account در صفحه ای که باز میشود آن
User must enter a user name and کنید)، بعد از این کار تیک کنار عبارت Highlight کنید (آن را
را حذف کنید؛ password to use this computer

ای که انتخاب کرده اید User کلیک کنید، بعد یک پیغام نمایش داده میشود که برای تأیید پسورد Apply سپس روی دکمه
کردن سیستم تغییر اعمال میشود؛ Restart کلیک کنید، بعد از یک بار Ok میباشد. بعد از تأیید روی دکمه
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png