KEY30.COM_293ac8a8.jpg
ویندوز 7؛ Start به منوی Run افزودن
بر خلاف ویندوز ،Start در صورتی که از ویندوز 7 استفاده می‏کنید. حتماً می‏دانید که در صورت کلیک بر روی منوی
امکان تایپ دستورات خاصی را برای دسترسی به XP ابزاری است که در ویندوز Run ،نمی‏بینید Run اثری از XP
وجود دارد تنها به طور پیش‏فرض در منوی Run قسمت‏های مختلف ویندوز برای ما مهیا می‏کند. در ویندوز 7 نیز
ویندوز 7 بازیابی کنید؛ Start را در منوی Run وجود ندارد، با استفاده از این ترفند می‏توانید Start

را انتخاب نمایید، در پنجره باز شده به Properties راست کلیک کنید و Start برای این کار... ابتدا بر روی منوی
کلیک کنید؛ Customize بروید و بر روی دکمه Start Menu تب
را بیاید و تیک آن را بزنید، اکنون Run Command گزینه ،Customize Start Menu سپس در پنجره
را مشاهده کنید؛ Run کلیک کنید تا Start کنید و بر روی منوی OK کلیه پنجره‏های باز را
استفاده کنید همچنین Run نیز برای دسترسی به Win+R لازم به ذکر است شما می‏توانید از کلیدهای ترکیبی
را دارد؛ Run ویندوز 7 نیز کارایی مشابه Start نوار جستجوی موجود در منوی
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png