گالری عکس
گالری مذهبی
گالری چت روم
گالری عاشقانه
گالری ترفند
گالری نرم افزار
گالری بازی
گالری نرم افزار
گالری چت روم
گالری ترفند
گالری عاشقانه
گالری عکس
گالری بازی
گالری مذهبی
بهترين راه براي افزايش باور، خودشناسي است (¯*•.KEY30.•*¯) ساقه شکستن قانون توفان، تو نسيم باش و نوازش کن (¯*•.KEY30.•*¯) زندگي به ما دقيقاً آن چيزي را مي دهد که به دنبالش هستيم (¯*•.KEY30.•*¯) در زندگي شکست وجود ندارد،بلکه فقط نتيجه موجود است (¯*•.KEY30.•*¯) نگذاريد ديگران براي شما فکر کنند (¯*•.KEY30.•*¯) با هر تصميمي، تغييري تازه را در زندگي خود آغاز مي کنيد (¯*•.KEY30.•*¯) افراد موفق هيچ وقت اجازه نمي دهند که شرايط موجود آزارشان دهد (¯*•.KEY30.•*¯) اعمال ثابت ما،سر نوشت ما را تعيين مي کند (¯*•.KEY30.•*¯) چنانچه نيک انديش باشي خير و خوشي به دنبالش خواهد آمد (¯*•.KEY30.•*¯) رحمت خداوند ممکن است تأخير داشته باشد اما حتمي است (¯*•.KEY30.•*¯) افراد موفق کارها را به طور متفاوت انجام مي دهند (¯*•.KEY30.•*¯) هيچ کار بزرگي بدون اراده بزرگ ميسر نشده است (¯*•.KEY30.•*¯) بزرگي در احترام داشتن نيست در شايستگي داشتن احترام است (¯*•.KEY30.•*¯) زندگي و راههاي آن هميشه پر از نشانه است (¯*•.KEY30.•*¯) از فرصت ها استفاده کنيد،مانند شکارچي عمل کنيد (¯*•.KEY30.•*¯) بي عشق زندگي محال است (¯*•.KEY30.•*¯) به جاي ايراد گيري چاره انديشي کنيد (¯*•.KEY30.•*¯) حسد ورزيدن علامت بارز بي لياقتي است (¯*•.KEY30.•*¯) چون مار هوشيار و چون کبوتر ساده باشيد (¯*•.KEY30.•*¯) ناکامي يعني تأخير...نه شکست!مسير انحرافي موقت است،نه کوچه بن بست (¯*•.KEY30.•*¯) هدف اصلي زندگي رانش نيست بلکه عمل است (¯*•.KEY30.•*¯) دوست بداريد تا شما را دوست بدارند (¯*•.KEY30.•*¯) مسئوليت دوش به دوش قدرت و لياقت حرکت مي کند (¯*•.KEY30.•*¯) عبادت بدون کردار نيک ارزشي ندارد (¯*•.KEY30.•*¯) اميد همان قدر براي انسان ها اهميت دارد،که بال براي پرندگان (¯*•.KEY30.•*¯) راز موفقيت اين است هدفي را بي وقفه دنبال کنيد (¯*•.KEY30.•*¯) خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد،ولي آن را داخل لانه اش نمي اندازد (¯*•.KEY30.•*¯) آدم ها فقط در يک چيز مشترکند؛متفاوت بودن (¯*•.KEY30.•*¯) ترس باعث مي شود تا بسياري از مردم به روياهاي خود نرسند (¯*•.KEY30.•*¯) افرادي که از ريسک کردن مي ترسند به جايي نمي رسند (¯*•.KEY30.•*¯) تا زماني که دست از تلاش برنداشتي بازنده محسوب نمي شوي (¯*•.KEY30.•*¯) مسئوليت قبول کن...بگذار هر چه مي خواهد پيش بيايد (¯*•.KEY30.•*¯) ما نمي توانيم ديگران را تغيير دهيم فقط قادر به تغيير دادن خود هستيم (¯*•.KEY30.•*¯) هيچ موفقيتي بدون سختي به دست نمي آيد (¯*•.KEY30.•*¯) بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد...نه در آنچه بدان مي نگري (¯*•.KEY30.•*¯) مراقب روياهايي که در سر مي پرورانيد باشيد،زيرا همين روياها هستند که به واقعيت مي پيوندند (¯*•.KEY30.•*¯) براي انسان هاي بزرگ بن بست وجود ندارد؛زيـرا مي دانند يا راهـي خـواهند يـافت يا راهـي خـواهند ساخت (¯*•.KEY30.•*¯) هرچند که از روی کریمان خجلیم...غم نیست که پرورده این آب و گلیم...در روی زمین نیست چو کرمان جایی...کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم